Skip to main content

Bestuursleden

Dirk Bracke

Machine Technology Manager and Projects

Ineos Oxide
Nieuwe Weg 1
2070 Zwijndrecht
België

dirk.bracke@pompenkring.be
+32 475 83 91 87
LinkedIn

Manfred Corijn

Maintenance & Reliability Engineer

Trinseo Netherlands B.V.
Innovatieweg 14
4542 NH Hoek
Netherlands

manfred.corijn@pompenkring.be
T:  +31 115 799 322
M: +31 6 1554 8548
LinkedIn

Ivo de Nys

Bedrijfsingenieur

Evonik
Frans Tijsmanstunnel West
2040 Antwerpen
België

ivo.denys@pompenkring.be
+32 3 560 32 80
LinkedIn

Pieter Rombaut

Inspection Engineer

Ineos Oxide
Nieuwe Weg 1
2070 Zwijndrecht
België

pieter@pompenkring.be
+32 3 250 90 82
LinkedIn

David Verschraegen

Machinespecialist

Bedrijf: NNB

david.verschraegen@pompenkring.be
+32 478 28 00 41
LinkedIn

De ontstaansgeschiedenis van De Pompenkring VZW

Een Belgische Trots met Nederlandse Inspiratie

In de jaren zeventig werd het fundament gelegd voor wat nu bekend staat als Pompenkring, een Belgische vereniging die gedijt op kennisdeling en samenwerking in de wereld van technologie en engineering. Maar hoe begon dit verhaal? Hoe vonden de eerste stappen naar deze succesvolle organisatie plaats?

In Nederland zag de Pompenkring het daglicht, opgericht door de heer Verloop van de firma De Jong. In de jaren zeventig nodigde hij "pompspecialisten" van diverse bedrijven uit voor een informeel diner. Het bleek een schot in de roos, waarbij deelnemers enthousiast waren om kennis te delen. Dit concept werd verder uitgewerkt door Henk Houtbraken als toenmalige voorzitter en kreeg vorm door het organiseren van een tweetal studiedagen per jaar, met de nadruk op een groep voor en van eindgebruikers.

Oorspronkelijk opgezet als een initiatief met een Nederlandse flair, had de Pompenkring zich destijds nog niet kunnen voorstellen dat het concept zich over de grenzen zou verspreiden naar België.

Het was in die tijd dat de heer André de Wilde, een gewaardeerd lid van onze organisatie, in aanraking kwam met de Nederlandse Pompenkring. Dit onthulde een wereld van mogelijkheden en kennisuitwisseling die zijn hart raakte. André stelde de vraag of hij, als Belg, kon toetreden tot dit Nederlandse netwerk. Het antwoord was een warm welkom.

Dit deed de vonk overslaan voor André de Wilde. Als enige Belg in het Nederlandse Pompenkring-netwerk besefte hij de waarde van dit concept en implementeerde hij het gedachtegoed in België. Hij bracht het idee naar huis en creëerde in 1993 een Belgische versie van Pompenkring, waarbij hij gedurende 14 jaar de basis legde voor een nieuw hoofdstuk van technische uitwisseling. Samen met de pioniers André De Wilde, Roland Frateur (Ɨ), Jan Verguts, Ivo de Nys en Frank Wensink, werden de fundamenten gelegd voor wat nu een bloeiende gemeenschap van technologische experten is.

In 2001, na het pensioen van André de Wilde, nam Dirk Bracke het stokje over als voorzitter. Op 3 januari 2003 werd de huidige VZW Pompenkring formeel opgericht. Dit naar verluidt in een ijskoud bureau -met dikke jassen aan- om de oprichtingsakte te ondertekenden. Onder zijn leiderschap begon  de Pompenkring verder te groeien als een waardevolle bron van kennis en samenwerking voor technische professionals in België en daarbuiten.

Hoewel de Nederlandse tak in de tijd is opgegaan, bleef de geest van samenwerking en kennisdeling voortleven in het hart van de Belgische Pompenkring. Manfred Corijn koos ervoor om zich bij ons aan te sluiten, na jaren voorzitter geweest te zijn van de Nederlandse tak. Andere Nederlandse deelnemers zijn nog altijd van harte welkom in onze bloeiende gemeenschap.

De reis van De Pompenkring VZW is er een van visie, doorzettingsvermogen en grensoverschrijdende samenwerking. Inmiddels zijn we een gezamenlijke kracht geworden, met een groeiend aantal toegewijde steunende leden en steunende leveranciers.

Onze club, bestaande uit 62 toegewijde gebruikers van 37 verschillende bedrijven, blijft groeien en bloeien. Deze groei zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de onschatbare steun van onze steunende leveranciers en partners, die hun expertise met ons delen om een breed scala aan technische presentaties te verzorgen. Al meer dan 170 intussen.

Terwijl we terugkijken op onze geschiedenis, realiseren we ons dat de toekomst van De Pompenkring VZW in handen ligt van degenen die met dezelfde passie en toewijding de fakkel willen overnemen. Meer jeugdige enthousiastelingen, met een onvermoeibare drive voor kennisdeling en samenwerking, zullen de erfenis van De Pompenkring VZW voortzetten en nieuwe hoogten bereiken.

We kijken trots terug op onze geschiedenis en koesteren de nalatenschap van onze oprichters, terwijl we samen nieuwe gepassioneerde leden van harte uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten en onze organisatie te versterken.

Hopelijk treffen we elkaar op één van onze studiedagen of nieuwjaarsrecepties.

Het bestuur,

Dirk Bracke – Voorzitter

Manfred Corijn – Ondervoorzitter

Ivo de Nys – Secretaris

David Verschraegen – Bestuurslid

Pieter Rombaut – Webmaster